Pastorn`s Hjørne

Mars 2016

 

 

Søndag 28-02 Kl : 18.00

Jonny Borge

 

Onsdag 02-03 Kl : 19.00

Bibel/bønn/Vitnemøte

 

Fredag og Lørdag 04 og 05 - 03

Livets Senter se egen poster

 

Søndag 06-03 Kl : 18.00

Dørum taler

 

Mandag 07-03 Kl: 19.00

Årsmøte m/nattverd

 

Tirsdag 08-03 Kl : 11.00

Søster-ringen

 

Onsdag 09-03 Kl : 19.00

Bibel/bønn/vitnemøte

 

Søndag 13-03 Kl : 18.00

Roy-Willy W Melby

 

Fra 17-03 til og med 20-03

Hver kveld: Laura Anderson

 

Skjærtorsdag kl : 19.00

 

2.påskedag kl : 19.00

Jonny Borge

 

Onsdag 30-03 kl : 19.00

Bibel/bønn/vitnemøte

 

Velkommen i Jesus Navn

 

 

 

 

 

. .Guds fred,

 

Til etter tanke. Det kan bygges flere og flere moskeer I Norge.

Men vanskelig med et ute-arrangemang I kristen regi. Hvor langt har Norge kommet. Jeg tror nesten vi blir litt for tilbakeholdne.Det står om Daniel så fort forbudet om og ikke be til noen gud eller noen menneske I løpet av 30 dager, skulle kastes I løvehulen. Men så snart Daniel fikk vite om forbudet.gikk han inn I sitt hus. Der var åpne vinduer .Tre ganger om dagen bøyde han sine knær I bønn og lovprisning. ALDELES SLIK HAN HADDE GJORT FØR. La oss ikke gi opp for presset men heller stå på som Daniel. Og ta konsekvensene av det.

Daniel 6.

1.Darius fant for godt å sette hundre og tyve satraper over riket; de skulde bo rundt omkring i hele riket. 2.Og over dem satte han tre riksråder, og av dem var Daniel den ene; for dem skulde satrapene avlegge regnskap, så kongen ikke skulde lide noget tap. 3.Men Daniel utmerket sig fremfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høi ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. 4.Da søkte riksrådene og satrapene å finne skyld hos Daniel vedkommende rikets styrelse, men de kunde ikke finne nogen skyld eller nogen urett, eftersom han var tro, og det ikke fantes nogen forseelse eller nogen urett hos ham. 5.Så sa disse menn: Vi finner ingen skyld hos denne Daniel, det skulde da være at vi kunde finne noget å anklage ham for i hans gudsdyrkelse.

 

6.Da stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham: Kong Darius leve evindelig! 7.Alle riksrådene, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det burde utstedes en kongelig forordning og gis et strengt forbud, at hver den som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til dig, konge, skal kastes i løvehulen. 8.Så utsted nu, konge, et sådant forbud, og la det sette op skriftlig, så det efter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles. 9.I overensstemmelse hermed lot kong Darius sette op en skrivelse med et sådant forbud.

 

10.Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før. 11.Da stormet disse menn inn og fant Daniel bedende og bønnfallende for sin Gud. 12.Så gikk de frem for kongen og spurte med tanke på det kongelige forbud: Har du ikke latt sette op et forbud, at hvert menneske som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til dig, konge, skal kastes i løvehulen? Kongen svarte: Det ord står fast efter medernes og persernes uforanderlige lov. 13.Da tok de til orde og sa der de stod foran kongen: Daniel, som er en av de bortførte fra Juda, har ikke aktet på dig, konge, eller på det forbud du har latt sette op; tre ganger om dagen holder han bønn.